Att skriva en bok – med respons vänder sig till dig som snabbt vill planera och komma igång med att skriva din roman.

Du skapar grunden till din roman genom enkla och konkreta tips och råd. Varje avsnitt avslutas med att du gör dina inlämningsuppgifter.
Dessa skickas in till kursledaren som går igenom dem, ger synpunkter och eventuella förslag till ändringar/utveckling.
Kursen avslutas med att du får en Första kapitelanalys.

Du har tillgång till kursen i ett år från kursstart.

Kursinnehåll:

Dina karaktärer och deras miljö
      Personskildring
      Miljön
      Inlämningsuppgift 1 (Mina karaktärer och deras miljö)
Planera innehållet
      Intrig
      Planering/Synopsis
      Genre inom skönlitteraturen
      Tema
      Bihandlingar
      Inlämningsuppgift 2 (Genre, synopsis och tema)
Berättarperspektiv och berättarröst
      Berättarperspektiv
      Berättarröst
      Inlämningsuppgift 3 (Första textanalys)
Dramaturgi
      Dramaturgi och scenbilder
      Trovärdighet och Konflikt
      Spänning och lösa trådar
      Inlämningsuppgift 4 (Andra textanalys)
Dialog
      Skapa dialoger
      Inlämningsuppgift 5 (Dialoganalys)
Början
      Ditt första kapitel

      Inlämningsuppgift 6 (Första kapitelanalys)

Omfattning: 15 kursavsnitt + 5 textanalyser + 1 första kapitelanalys

Kurstyp: Självstudiekurs med respons

Antagning: Löpande

Du hittar kursen HÄR!