Första kapitelanalys

Syftet med en första kapitelanalys är att tidigt se vart manuset är på väg.

Det är 7 punkter som är viktiga

  • Känns berättarrösten läsvärd?
  • Har manuset en stark öppning?
  • Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt?
  • Hur ser den första konflikten ut?
  • Får jag som läsare en antydan om vad som står på spel?
  • Börjar berättelsen utan uppvärmning?
  • Hugger berättelsen tag i läsaren och berör?

Du har möjlighet att beställa en feedback på ditt första kapitel.
Du får kommentarer direkt i manus samt ett utlåtande på 2-3 A4sidor.
Manuset får vara på max 1800 ord.

Format på ditt första kapitel

Jag tar enbart emot digitalt material i Word eller som PDF
Typsnitt: Times New Roman, Garamond, Bodoni eller liknande
Teckenstorlek 12 punkter på brödtexten
Radavstånd 1,5

Pris för en första kapitelanalys

En första kapitelanalys kostar 1600 kronor inkl moms
Om du beställer ett lektörsutlåtande på hela ditt manus dras denna summa av!

Kontakta mig via mejl: gard@bokkonsult.se  eller via kontaktformuläret här